ประเด็นข่าว

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ ยุบพรรค! ไทยรักษาชาติศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ ยุบพรรคไทยรักษาชาติ กรณีเสนอพระนาม “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ” เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการทำลายหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ และโบราณราชประเพณี