วิดีโอ

ลืมไปว่าเป็นพระ ถือปืนไล่จับคนร้าย จีวรบิน