วิดีโอ

"บอย" ถึงกับก้มกราบเท้า เมื่อ "ต้นหอม" ทำสิ่งนี้ให้ ฮาสุด!</